Prebehlo školenie učiteľov

Projekt sa rozbehol dvojdňovým školením v Banskej Bystrici (13.-14.9.2019), počas ktorého sme sa naučili pracovať s meracími zariadeniami, porozprávali sme sa o význame jednotlivých meraní a aj sme obuli gumáky a vyrazili k vodnému toku určovať bezstavovce. Školenia sa zúčastnili zatiaľ dvanásti učitelia základných a stredných škôl, veľmi sa tešíme aj priamemu zapojeniu študentky do školenia, a to z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa v Banskej Bystrici. Zloženie škôl, zapojených do projektu, je pestré nielen geograficky (pozrite mapu skúmaných území), ale aj typovo – zapájajú sa aj žiaci zo školy so špeciálnymi vývinovými poruchami, aj dedinské aj mestské školy. Tešíme sa na výstupy z meraní!

Prebehlo školenie učiteľov