Doškoľovanie – a už sme všetci

Keďže na prvý termín školenia nemohli prísť všetci, ktorí sa chceli do projektu zapojiť, doškoľovanie bolo organizované na ZŠ A. Masarykovej na Bystričke, a to v termíne 12.10.2019 . V príjemnej sobotnej atmosfére nám dobré počasie opäť umožnilo vyraziť do terénu. Zároveň sme sa dohodli na termíne ďalšieho školenia, ktoré sa bude týkať meteorologických meraní a práce s dátami.

Doškoľovanie – a už sme všetci