Práca na školách sa rozbehla

Učitelia so žiakmi pracujú na plné obrátky, mapujú územia v okolí škôl, ktoré budú počas roka skúmať. Prvé obrazové správy prišli zo Súkromnej ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia vo Vrútkach, prvé nahodené údaje do spoločných zdieľaných dát zo Základnej školy v Poltári. Sme zvedaví na ďalšie dáta, aby sme mohli porovnávať a analyzovať. Na zameranom území meriame pH, konduktivitu, teplotu vody a stanovujeme obsah dusičnanov a dusitanov. Chcete sa pozrieť na naše dáta? Napíšte nám cez kontaktný formulár.

Práca na školách sa rozbehla