Školenie

Termín: 13. – 14. 9. 2019

Miesto: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Čo je v školiacom „balíčku“? Ubytovanie, strava a cestovné na školenie je hradené organizátorom školenia. Zapojené školy dostanú základné meracie zariadenia, plán záujmového krúžku a metodický materiál k jeho realizácii.

Čo od Vás zapojenie do projektu vyžaduje? Realizáciu prírodovedného krúžku v školskom roku 2019/2020, škola musí mať možnosť pripojenia na internet kvôli zdieľaniu dát s ostatnými školami. Plán krúžku bude poskytnutý na školení, treba však počítať s prácou v teréne a vykonávaním meraní v externom prostredí v blízkom okolí školy. Ideálne je, ak je v blízkom okolí školy dostupná vodná plocha (jazierko, potok, menšia rieka a pod.). Na konci školského roku 2019/2020 sa vybraní žiaci zo všetkých zapojených škôl zúčastnia spoločnej konferencie hradenej organizátorom, na pôde Univerzity Mateja Bela.

Program:

  • piatok – zoznámime sa s konceptom občianska veda, v ktorom bežná populácia spolupracuje na vykonávaniach meraní či ich vyhodnocovaní s vedeckou obcou. Funkcie občianskej vedy vo vzdelávaní si predstavíme prostredníctvom programu GLOBE. Nebudeme dlho teoretizovať a vybehneme do terénu, preskúmame vodný tok v okolí fakulty. Povenujeme sa hydrológii a hydrobiológii z hľadiska vybraných parametrov kvality vody ale aj charakteru skúmaného územia.
  • sobota – bližšie sa pozrieme na meteorologické témy, aby sme vedeli, k čomu slúžia jednotlivé meteorologické merania. Priblížime si prostredie, v ktorom budeme zdieľať dáta a ukážeme si možnosti ich spracovania a možnosti komunikácie medzi školami navzájom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Spoločne upravíme plán krúžku s ohľadom na podmienky konkrétnych škôl a ukážeme si, aké výskumné témy môžu žiaci spracovávať k záverečnej konferencii.

Postup prihlásenia: napíšte do 17.7. e-mail na info@skumajokolie.sk alebo vyplňte kontaktný formulár. V e-maile uveďte Vaše meno, názov a adresu školy a kontakt, na ktorý bude do 30.7. poslané vyjadrenie o výbere. Z prihlásených škôl bude vybraných 15. V prípade, že Vaša škola nebude v tomto výbere, do projektu sa môže zapojiť, avšak bez zabezpečenia meracích zariadení. Môžete zberať dáta a využívať dáta iných škôl. Je však potrebné absolvovať školenie na vlastné náklady.

Školenie – informácie