Školenie – meteorológia a práca s dátami

V posviatkovej nálade (10.1.2020) sme sa stretli na doškolení na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a potrápili sme hlavy fyzikálnymi aktivitami, ktoré smerujú k porozumeniu niektorých meteorologických javov. Decká, tešte sa až ich učitelia „donesú“ na krúžok či do vyučovania! Meteorologické merania sa totiž budú intenzívne realizovať v mesiaci apríl a dovtedy by bolo fajn, keby vieme čo a prečo meriame.

Školenie – meteorológia a práca s dátami