Metodická príručka projektu Skúmaj svoje okolie

Metodická príručka k projektu Skúmaj svoje okolie obsahuje opis projektu a jeho plánovaný priebeh. Podrobne sa venuje žiackym meraniam v oblasti hydrológie (hydrobiológia aj fyzikálno-chemické vlastnosti vody) a meteorológie. Obsahuje námety na výskumné aktivity žiakov.