Klinometer

Šablóna papierového klinometra – pre postup jeho výroby pomocou tejto šablóny pozrite príručku k projektu.