Prípadová štúdia – acidifikácia plies

Séria úloh o acidifikácii, pomocou ktorých žiaci spoznajú na základe práce s reálnymi meraniami princípy bioindikácie. Prípadová štúdia je rozdelená na niekoľko častí, v prvej sa žiaci zoznamujú s acidifikáciou prostredia prostredníctvom zrážok. Následne analyzujú merania pH tatranských plies a

Kalibrácia a meranie konduktivity

Návod na kalibráciu a meranie pomocou konduktometra, ktorý sa využíva v projekte. Môžete si ho vytlačiť a samostatne s ním nechať pracovať žiakov, aby sa učili sledovať pomocou inštrukcií postup práce.

Fyzikálne pokusy k meteorológii

Návody k pokusom a experimentom, ktoré žiakom umožnia porozumieť procesom, súvisiacim s meteorologickými javmi. Bližšie inštrukcie a metodické poznámky k aktivitám nájdete v metodickej príručke projektu.

Analýza meteografov

Meteografy zo SHMÚ, ktorých analýzou žiaci prídu na súvislosti zmien teplôt s nadmorskou výškou. Prácou s konkrétnymi a reálnymi dátami sa tak učia o všeobecných zákonitostiach.